Αντώνης Καλογιάννης

Γέννηση: 3 Αυγούστου 1940
Θάνατος : 11 Φεβρουαρίου 2021
Ιδιότητα: Τραγούδι
Ταινίες με FF: 3

finos-film-inline-logo
Ταινίες με την FF